Vải Màn Rèm Gió Liên Bang Đức

Đồ Vén Màn Rèm Cửa, tiếng Anh gọi là Curtain Hold Back, là loại đồ trang trí dùng để vén giữ lại dáng gọn gàng giúp màn rèm cửa không đổ rũ xuống.

Đây là một giải pháp thay thế dây vén màn rèm cửa nhưng phải bắt cố định và có thể có nhiều hình dạng, kích cỡ, cũng như vật liệu.

Vải Nhung Nội Thất Hoàng Gia Hà Lan
Vải Nhung Nội Thất Hoàng Gia Hà Lan
Vải Nhung Nội Thất Hoàng Gia Hà Lan
Sổ tay